Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Jedną ze strategicznych dziedzin działalności firmy jest ochrona środowiska przed niszczącymi wpływami sił natury, czego przykładem jest odbudowa brzegów morskich wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, w tym systematyczna ochrona unikalnego Półwyspu Helskiego. 

PRCiP Sp. z o.o. jest największym przedsiębiorstwem pogłębiarskim w Polsce. 

W ostatnich latach zakres wykonywanych usług został poszerzony o wysokospecjalistyczne roboty hydrotechniczne, takie jak: układanie rurociągów na dnie morza i przejść przez rzeki na potrzeby przemysłu gazowego i naftowego, wykonanie kolektorów ściekowych dużych średnic w nowej technologii wraz z ułożeniem, wykopami i pracami zasypowymi.

Oferta PRCIP obejmuje m.in.:

 1. wykonywanie prac w zakresie robót hydrotechnicznych w portach morskich,
 2. budowa i remont nabrzeży portowych,
 3. budowa falochronów wraz z towarzyszącym im pogłębianiem akwenów,
 4. roboty konstrukcyjne, betonowe, żelbetowe i rozbiórkowe
 5. roboty pogłębiarskie, zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i konserwacyjnym,
 6. zalądowienia akwenów pod infrastrukturę przemysłową,
 7. ochrona brzegów przed abrazją,
 8. układanie kabli podwodnych,
 9. układanie morskich rurociągów: gazowych, odprowadzających ścieki, zrzutowych wraz z wykopami i pracami zasypowymi,
 10. pogłębianie dna rzek, budowa wałów i zbiorników wodnych  oraz innych urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej,
 11. prace nurkowe podwodne
 12. wynajem (czarter) technicznych jednostek pływających,

Ponadto firma prowadzimy również wydobycie i dostawy wysokiej jakości kruszywa morskiego - surowca potrzebnego dla budownictwa lądowego.

PRCiP Sp. z o.o.
80-702 Gdańsk, 
ul. Przetoczna 66

tel.: +58 304 38 81 do 84

www.prcip.pl

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej