NAVIMOR-Invest S.A.

Firma Navimor-Invest Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Navimor" z Gdańska. Wśród założycieli i pracowników znalazły się osoby mające wieloletnie doświadczenie w branży hydrotechnicznej oraz budowlanej, dzięki czemu już w początkowym okresie mogliśmy przystąpić do realizacji dużych i skomplikowanych przedsięwzięć.

Firma wyspecjalizowała się w budownictwie hydrotechnicznym, przy czym do niedawna co najmniej 80% rocznych obrotów firmy pochodziło z eksportu. Głównym kierunkiem ekspansji był rynek czeski, gdzie Navimor-Invest szybko stał się jednym z kluczowych graczy, skutecznie konkurując  zarówno z firmami miejscowymi, jak i zagranicznymi. Równolegle rozwijana był działalność na rynku polskim. W ostatnim okresie, także dzięki wykorzystaniu środków unijnych, nastąpiła znaczna aktywizacja branży w Polsce, co spowodowało znaczny wzrost obrotów krajowych. Obecnie proporcje te kształtują się mniej więcej po 50%.

Lider branży hydrotechnicznej.

NAVIMOR-INVEST S.A.

ul. Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk, Polska

tel. +48 58 500 18 00
fax +48 58 500 18 18
e-mail: sekretariat@navimorinvest.eu

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej