BUDIMEX S.A.

BUDIMEX S.A. realizuje inwestycje budowlane oraz usługi na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa z poszanowaniem środowiska naturalnego, zasad etyki, dbałością o satysfakcję klientów i komfort użytkowników.

Spośród szerokiej oferta firma swym działaniem obejmuje również branżę hydrotechniczną.  Głowne projekty realizaowane przez BUDIMEX S.A. to umocnienia brzegów morskich, budowę i umocnienia wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży portowych, budowę i przebudowę kanałów i zbiorników wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej.

Realizowana przez Budimex ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo,  to największa po wojnie operacja umacniania brzegu morskiego.

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel.: 22 623 60 00, 623 61 81
fax: 22 623 61 57

www.budimex.pl

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej