Awanport

AWANPORT to obszar wodny znajdujący się wewnątrz portu, w bezpośredniej bliskości redy i wejścia do portu morskiego, oddzielony od morza falochronami. Przeznaczony do wykonywania manewrów przez wchodzące i wychodzące jednostki pływające.

Stanowi także przestrzeń, na której fala ulega przekształceniu, a jej wysokość i oddziaływanie znacznemu zmniejszeniu. W awanporcie mogą znajdować się także nabrzeża postojowe i przeładunkowe.

powrót >

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej