Balast

BALAST to obciążenie mające szerokie zastosowanie, najczęściej jako środek mający na celu poprawę stateczności lub w celu korekty dynamiki ( np. w lotnictwie lub w przemyśle stoczniowym). W budownictwie morskim służy głownie do obniżenia środka ciężkości i poprawienia stateczności prefabrykatów budowli morskich lub całych budowli, np. platform wydobywczych. Umieszczany jest na dnie prefabrykatu lub budowli, czy to w postaci balastu stałego, tj. trwale związanego z konstrukcją (najczęściej beton) czy ruchomego (najczęściej beton, rzadziej kamienie, piasek, kostki metalowe).

powrót >

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej