Cement

CEMENT - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane w cementowniach z surowców mineralnych (margiel lubwapień glina) wypalonych na klinkier piecu cementowym, a następnie zmielenie otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych.

powrót >

 
Słownik pojęć Dodaj firmę
Hydrobudowa - baza firm z branży hydrotechnicznej